Новини

Андре Дефоа и Дмитрий Рилко ще бъдат лектори на Зърнена Академия 2017

Зърнена Академия 2017 – Новини

andree dmitry agpt

За втора поредна година ще имаме удоволствието Андре Дефоа да бъде лектор на Зърнена Академия – събитието на годината в сектор производство, търговия, преработка на зърнени и маслодайни култури. Андре Дефоа е президент на Tallage и управляващ директор на Stratégie Grains.

Tallage е основана от Дефоа през 1993 и е специализирана в прогнозирането на тенденциите в аграрния бизнес. Основна дейност на Tallage е публикуването на бюлетините Stratégie Grains, изготвянето на прогнози за производството и търговията, провеждане на специализирани икономически проучвания и дългосрочни прогнози на световните стокови пазари с фокус към Европа, консултиране и обучения на професионалисти, работещи в  сферата на агробизнеса и търговията със суровини. Производството и търговията със зърнени култури не са в сферата на дейност на Tallage.

За тазгодишното издание на конфернцията ще бъде чест да посрещнем още един експерт от бранша, който не се нуждае от представяне – Дмитри Рилко, Генерален директор на ИКАР – Института за изследвания на пазарите на земеделски култури.

ИКАР e информационно-анализаторска агенция, извършваща широк кръг от практически и теоретични изследвания в сферата на световната и руската хранителна и селскостопанска система. Главна тема в проучванията на института е текущата конюнктура и прогнозите за състоянието на местния аграрен пазар.

Какви ще бъдат темите на презентациите на Андре Дефоа и Дмитри Рилко, както и подробности за програмата на конференцията може да видите тук.