Новини

БАЙЕР – Наука за по-добър живот | Спонсорирана новина

img_0172_edited1 600

Спонсорирана публикация


Байер е иновативна компания с дълги традиции в областта на земеделието. Нашите продукти и услуги са създадени, за да носят ползи на хората и да подобряват качеството им на живот.

Днес възможностите и предизвикателствата пред земеделската общност в глобален мащаб са много комлексни. Ръстът на световното население и променящите се климатични условия са само две от тези предизвикателства, които оказват влияние на селскостопанската продукция и на бъдещето на сектора.

Как да се увеличи продуктивността и да се осигури храна за населението, което до 2050 г. се очаква да достигне внушителните 10 млрд.?
Как да помогнем на растенията да се развиват при променящи се климатични условия?
Как да подкрепим земеделските производители?
Как да осигурим висококачествена и сигурна храна за потребителите?


Ние в дивизия Кроп Сайанс сме ангажирани с разрешаването на тези въпроси благодарение на нашия опит с висококачествени семена, иновативни решения за борба с болестите, неприятелите и плевелите, и услуги за модерно и устойчиво земеделие. Нашият ежедневен фокус е как да помогнем на фермерите в целия свят да се справят с всички предизвикателства.
Ние в Байер Кроп Сайанс предоставяме иновативни и вдъхновяващи решения директно на нашите потребители, заедно с услуги и експертни консултации.

По този начин ние подкрепяме производството там, където то започва: на полето.

В България дейността на Байер, дивизия Кроп Сайанс, се развива в направлението Растителна защита:

  • Предлагане на иновативни, висококачествени и надеждни решения: фунгициди, хербициди, инсектициди, семена маслодайна рапица
  • Изготвяне на програми за растителна защита
  • Индивидуални решения за борба срещу икономически важните болести, плевели и неприятели
  • Експертни съвети и обучения
  • Технически срещи
Повече информация за продуктите и услугите на Байер, дивизия Кроп Сайанс: www.cropscience.bayer.bg.

Logo_B_SFABL_Horiz_Print_Pant1