Програма на 25 октомври 2017
Специализиран тренинг по Управление на риска с INTL FCStone, Ирландия

И на второто издание на Зърнена Академия, но този път ден преди основното ни събитие, ще се състои Специализиран тренинг по Управление на риска.

Важно! За кого е предназначен този тренинг?

Мениджъри на ключови ръководни и изпълнителски нива, изпълнителни и финансови директори, мениджъри изкупуване и мениджъри продажби от големи компании-производители и кооперации, търговски и брокерски къщи, мелнични и фуражни производства, маслобойни, производители и преработватели на биогорива и биоетанол, големи компании, явяващи се крайни потребители и др. Предвид разглежданите теми и казуси от практиката, както и използваната специализирана терминология, семинарът е предназначен за ограничен кръг участници.
Лектори

Хайме Нолан-Миралес - Старши риск-мениджър в INTL FCStone, Ирландия
Д-р Рори Деверел - Старши риск-мениджър в INTL FCStone, Ирландия

INTL FCStone са сред световните лидери в областта на аграрния риск-мениджмънт, подпомагащи производители, търговци и крайни потребители в Европа и света да управляват риска от своята дейност.

Какво да очаквате?

→ специално разработена за тренинга програма
→ разглеждане на казуси от практиката типични за България и региона
→ високо ниво на интеракция между лектори и аудитория: въпроси и отговори в реално време посредством анонимна онлайн анкетна платформа

Зърнена Академия Варна – Интегрирана програма по риск мениджмънт (ИПУР)

9:30 Стълб 1 - Ценови риск в България – обкръжаваща среда (Определяне на рисковите фактори за цените в България)
Перспективи пред Световния и Европейски пазар зърнени и маслодайни култури – сезон 17/18
Преглед на балансите - динамика на търговския поток, крайни запаси и цени
Определяне на волатилността на физическия пазар в България
Защо са приложими дериватите в българския аграрен сектор? - Оценка на корелациите
Ценова среда на българския физически пазар – управление на устойчивостта по цялата верига

11:00 Кафе пауза

11:15 Стълб 2 - Хеджиране на търговията в България – от теория към практика (хеджиране с фючърси)
Формулиране на хеджирането на търговските операции от прагматична и реалистична перспектива
Определяне на хеджирането - ключови участници на пазара, роли и практическо финансиране на търговските хедж операции
Стъпки за изграждане на вашия специфичен интегриран план за управление на риска - (ИПУР)
Какво всъщност е фючърсния договор и неговата приложимост към вашия конкретен търговски риск и план за хеджиране
Хеджиране на базата – преодоляване и намаляване на вашия истински ценови риск
Фючърсна стратегия за хеджиране - Разбиране на въздействието на календарни и пазарни спредове върху хеджирането / начало на хеджирането
Разглеждане на специфични за Българските условия хедж казуси

13:30 Обяд

14:30 Стълб 3 - Разширяване и балансиране на вашето портфолио от инструменти за хеджиране - (опции за хеджиране)
Разбиране на опциите – Каква е опционната структура и какво означава за вас
Разкриване на мистериозни гърци – въздействие върху стратегията Ви за хеджиране и как да го управляваме ефективно
Хеджиране с опции в България? - Изграждане на опционни стратегии и балансиране на експонирането ви на риска от хеджирането и цените
Примери за хеджиране с опции в България – Какво се случва ако сме работили с опции вместо с фючърси? Определяне на риск/печалба

16:00 Кафе пауза

16:15 Стълб 4 - Извънборсовите пазари - извънборсовата търговия като инструмент в арсенала на хеджиращите търговските операции в България
Какво представлява извънборсовият пазар - Защо да се занимавате с него?
Защо структурите за хеджиране на извънборсовите пазари могат да допълнят вашата цялостна стратегия за управление на търговския риск
Как изглеждат извънборсовите хеджиращи структури и как действат те в реалността и по конкретно в една българската стратегия за хеджиране
Разглеждане на примери на извънборсово хеджиране – Прилагане на стратегиите за управление на риска към Вашия специфичен търговски ценови риск

17:55 Заключение - Следващите стъпки по вашия път към ефективно, консервативно управление на търговския ценови риск в България