РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрация за Зърнена Академия 2018

Регистрирайте се, като попълните формуляра и ще получите потвърждение в най-кратък срок.

[contact-form to='info@grain-academy.com' subject='Registration for Grain Academy 2018'][contact-field label='Участник' type='name' required='1'/][contact-field label='Фирма' type='text' required='1'/][contact-field label='Позиция' type='text' required='1'/][contact-field label='Телефон' type='text' required='1'/][contact-field label='Имейл' type='email' required='1'/][contact-field label='Фирмен адрес ' type='text' required='1'/][contact-field label='Вашата дейност е:' type='select' required='1' options='Производител,Търговска компания,Преработвател,Друга'/][contact-field label='Регистрация за Зърнена Академия 2018 (*Цените са без ДДС)' type='select' required='1' options='1 участник: 357 EUR,2 участника: 678 EUR,3 участника: 999 EUR,4 участника: 1320 EUR,повече от 4 участника,Няма да участвам'/][contact-field label='Участие в тренинг семинара по Риск Мениджмънт, 31.10.2018 (*Цените са без ДДС)' type='select' required='1' options='Няма да участвам,1 участник: 120 EUR,2 участника: 240 EUR,3 участника: 360 EUR,4 участника: 480 EUR,повече от 4 участника'/][/contact-form]

  • Организаторът може да ограничи до определен брой участниците в събитието и си запазва правото, по своя преценка, да откаже регистрации при достигане на този лимит.
  • Всички  Общи Условия за Регистрация
До 14 септември 2018
325 EUR
-10 % за всеки следващ от същата компания

Присъствие на конференцията за 1 участник

Дискусионни панели, лекции и презентации

Комплект с информационни материали на конференцията

Достъп до мобилното приложение на конференцията

Симултанен превод

Обяд, кафе паузи, заключителен коктейл

Срещи с колеги и бизнес партьори

След 15 септември 2018
357 EUR
-10 % за всеки следващ от същата компания

Присъствие на конференцията за 1 участник

Дискусионни панели, лекции и презентации

Комплект с информационни материали на конференцията

Достъп до мобилното приложение на конференцията

Симултанен превод

Обяд, кафе паузи, заключителен коктейл

Срещи с колеги и бизнес партьори