Новини

LOGAVIV – спонсор на Зърнена Академия 2018 | Спонсорирана новина


logo-logaviv

Не пропускайте възможността да се срещнете с LOGAVIV по време на конферентния ден – запознайте се с тяхната платформа, предлагаща пазарна информация и цени.

Основана през 1995 г. в близост до Париж, LOGAVIV специализира в новаторските ИТ решения за стоковите пазари. Дейността им е посветена на предоставянето на пазарна информация, управление на ценовия риск, подаване на пазарна информация автоматично към кооперации и търговски дружества.
Компанията работи в тясно сътрудничество с всички участници от агро сектора: земеделски кооперации, търговски дружества, индустриални компании, брокери и банки. Днес близо 400 европейски компании използват услугите им.

Компанията има 29 служители в няколко отдели – търговски, научноизследователска и развойна дейност, проекти, администрация и финанси.

През 2013 г. LOGAVIV закупува Genèse Informatique – компания, специализирана в ERP (Enterprise Resource Planning) решения, с близо 20 служители.

LOGAVIV има експертиза в:

• пазарни анализи
• търговия
• управление на риска
• електронно събиране
• предлагане
• земеделско разпределение
• софтуер за управление на брокерски компании

Клиенти на LOGAVIV:

Кооперации – Търговски дружества – Брокери – Банки – Промишлени предприятия

Пазарни данни – повече от 400 клиенти в 15 държави

Управление на ценови риск – големи френски кооперации и промишлени предприятия: 45 фирми

Платформа за електронна търговия: начало през 2015 г. – около 40 клиенти

ERP решения – повече от 130 фирми

 

logaviv_genese