БГ Агро – сред спонсорите и тази година

Новини  /  ЗЪРНЕНА АКАДЕМИЯ 2019

Нашите спонсори издание 2019

БГ АГРО АД е водеща българска компания, специализирана в производството на едро земеделие, търговия, съхранение, спедиция, транспорт на селскостопанска продукция и професионални консултации в тези области. Тя е лидер на зърнения пазар, един от най-големите земеделски производители в страната, надежден бизнес партньор на български и световни компании в агробизнеса.

БГ АГРО – партньор във всички дейности при производството и реализацията на земеделска продукция

БГ АГРО АД обезпечава пълния комплекс дейности от производството на земеделска продукция до реализацията ѝ на крайни пазари. Стопанската дейност през годините наложи структуриране на дейността в няколко основни направления:

модерно едро земеделско производство с прилагане на авангардна екологосъобразна технология, включително трансфер на земеделски технологии;
търговия със зърнени храни и маслодайни култури;
транспорт на товари, предназначени за износ или за вътрешен пазар;
съхранение и обработка на земеделска продукция в модерни механизирани и автоматизирани зърнохранилища с общ капацитет над 150 000 т;
производство и търговия на плодове;
продажба и дистрибуция на семена, препарати за растителна защита и торове;
разработване и внедряване на иновативни технологии за производство на здравословни храни;
спедиция, морско агентиране и наемане на корабен тонаж за превози по море;
лабораторен анализ и оценка на показателите за качеството на земеделската продукция.

Партньори и спонсори

Спонсор на Зърнена Академия 2019:

Сподели: