Грейнстор – сред спонсорите на издание 2019

Новини  /  ЗЪРНЕНА АКАДЕМИЯ 2019

Нашите спонсори издание 2019

 

Грейнстор е най-голямата компания за професионално зърносъхранение в България. С 16 зърнобази, разположени в стратегически региони на страната и опита, натрупан през годините, Грейнстор предлага на своите клиенти ефективно и своевременно обслужване, съчетано с пълна сигурност за съхраняваната стока. 

ГРЕЙНСТОР – надеждност и гаранция:

Всички бази на Грейнстор разполагат с електронни кантари, обвързани в единна информационна система, отлично оборудвани лаборатории и квалифициран персонал. Гаранция за пълен контрол върху качеството при зърносъхранението дава и задължителният анализ, извършван при вход и изход от база на всеки автомобил.

Клиенти на ГРЕЙНСТОР:

Голяма част от водещите земеделци, търговци, преработватели и мулти-национални търговски фирми, активни в България, се доверяват именно на Грейнстор за съхранението на своята стока. Грейнстор е правилното решение за разнообразен кръг от клиенти – от мелници, сортиращи хлебна пшеница и износители, които изпълняват товарна норма при тежки условия до търговци, търсещи контрол на качеството при вход в различни точки на страната.

Партньори и спонсори

ЗЪРНЕНА АКАДЕМИЯ 2019 СПОНСОР НА КОНФЕРЕНТНИЯ ОБЯД:

Сподели: