Зърнена Академия 2017 / 25-ти и 26-ти Октомври, INTERNATIONAL Hotel Casino & Tower Suites – Златни Пясъци, Варна

Конференция - 26 Октомври 2017
8:00 - 9:00
Регистрация на участниците
9:00 - 9:30
Официално откриване на конференцията
9:30 - 10:15
Поглед напред, а не назад с цени на стоките по-близо до дъното отколкото пазара осъзнава
Лектор: Дейвид Хайтауър, Президент на The Hightower report, САЩ
10:15 - 10:45
Кафе пауза
10:45- 11:45
Какво е мястото на ЕС на световния пазар през новата маркетингова година 2017/2018
Лектор: Андре Дефоа, Президент на Tallage и Отговорен редактор на Stratégie Grains, Франция
11:45 - 12:45
Въздействие на климата и опасните явления свързани с времето върху зърнопроизводството
Лектори: доц. д-р Георги Рачев – Климатолог, СУ „Св. Климент Охридски“ и доц. д-р Нина Николова, Климатолог, СУ “Св. Климент Охридски” България
12:45 - 14:15
Обяд на блок-маса
14:15 - 15:00
Рекордната зърнена реколта в Русия през 2017: причини и следствия за пазарите в Черноморския басейн и Света.
Лектор: Дмитрий Рилко, Генерален директор на ИКАР, Русия
15:00 - 15:45
Дефиниране на ГМО. Качеството на реколтите през 2017 - Поглед към Югоизточна Европа и Балканите.
Лектор: Веселка Пашова, СЖС България
15:45 - 16:15
Кафе пауза
16:15 - 17:15
Дискусионен панел: Страните от Югоизточна Европа и Балканите като значим фактор на световния пазар на зърнени и маслодайни култури.

Участници:
Мартин Русев - Витагрейн БГ, Българската асоциация на търговците на зърно и фуражи (БАТЗФ), България
Фаик Генч - Агрипро, Турция
Алекс Михайлидис - Димитриаки СА, Гърция
Флорин Братучу - КОФКО Интернешънал, Румъния
Хайме Нолан Миралес - INTL FCStone, Ирландия

Модератор:
Петър Димитров - Агрикор, България
Тренинг по Управление на риска- 25 октомври 2017
9:00 - 18:30
Тренинг по Управление на риска с INTL FCStone
Лектори: Хайме Нолан Миралес и Рори Деверел, INTL FC Stone Dublin, Ireland

Специализиран целодневен Тренинг по Управление на риска предназначен за мениджъри на ключови ръководни и изпълнителски нива, изпълнителни и финансови директори, мениджъри изкупуване и мениджъри продажби от големи компании-производители и кооперации, търговски и брокерски къщи, мелнични и фуражни производства, маслобойни, производители и преработватели на биогорива и биоетанол, големи компании, явяващи се крайни потребители и др.

Специално разработена за тренинга програма с високо ниво на интеракция между лектори и аудитория, въпроси и отговори в реално време посредством анонимна онлайн анкетна платформа.

Зърнена Академия Варна – Интегрирана програма по риск мениджмънт (ИПУР)

9:30 Стълб 1 - Ценови риск в България – обкръжаваща среда (Определяне на рисковите фактори за цените в България)
Перспективи пред Световния и Европейски пазар зърнени и маслодайни култури – сезон 17/18
Преглед на балансите - динамика на търговския поток, крайни запаси и цени
Определяне на волатилността на физическия пазар в България
Защо са приложими дериватите в българския аграрен сектор? - Оценка на корелациите
Ценова среда на българския физически пазар – управление на устойчивостта по цялата верига

11:00 Кафе пауза

11:15 Стълб 2 - Хеджиране на търговията в България – от теория към практика (хеджиране с фючърси)
Формулиране на хеджирането на търговските операции от прагматична и реалистична перспектива
Определяне на хеджирането - ключови участници на пазара, роли и практическо финансиране на търговските хедж операции
Стъпки за изграждане на вашия специфичен интегриран план за управление на риска - (ИПУР)
Какво всъщност е фючърсния договор и неговата приложимост към вашия конкретен търговски риск и план за хеджиране
Хеджиране на базата – преодоляване и намаляване на вашия истински ценови риск
Фючърсна стратегия за хеджиране - Разбиране на въздействието на календарни и пазарни спредове върху хеджирането / начало на хеджирането
Разглеждане на специфични за Българските условия хедж казуси

13:30 Обяд

14:30 Стълб 3 - Разширяване и балансиране на вашето портфолио от инструменти за хеджиране - (опции за хеджиране)
Разбиране на опциите – Каква е опционната структура и какво означава за вас
Разкриване на мистериозни гърци – въздействие върху стратегията Ви за хеджиране и как да го управляваме ефективно
Хеджиране с опции в България? - Изграждане на опционни стратегии и балансиране на експонирането ви на риска от хеджирането и цените
Примери за хеджиране с опции в България – Какво се случва ако сме работили с опции вместо с фючърси? Определяне на риск/печалба

16:00 Кафе пауза

16:15 Стълб 4 - Извънборсовите пазари - извънборсовата търговия като инструмент в арсенала на хеджиращите търговските операции в България
Какво представлява извънборсовият пазар - Защо да се занимавате с него?
Защо структурите за хеджиране на извънборсовите пазари могат да допълнят вашата цялостна стратегия за управление на търговския риск
Как изглеждат извънборсовите хеджиращи структури и как действат те в реалността и по конкретно в една българската стратегия за хеджиране
Разглеждане на примери на извънборсово хеджиране – Прилагане на стратегиите за управление на риска към Вашия специфичен търговски ценови риск

17:55 Заключение - Следващите стъпки по вашия път към ефективно, консервативно управление на търговския ценови риск в България