Последни новини

Програма, партньори, спонсори

 • Кой продава най-скъпо зърното си в Черноморския басейн?

  В обкръжението на „гиганти“ – Русия и Украйна, от България и Румъния не се очаква да продават на конкурентни цени бидейки в Черноморския басейн. Дали е така и къде стоят България и Румъния в пазарите на зърно?
  Златомир Ковачев ще анализира това и ще даде различен поглед на пазара.

  Кой продава най-скъпо зърното си в Черноморския басейн?
  Златомир Ковачев
  Каргил България
 • Съществува ли ефективен инструмент за хеджиране на зърната в Черноморския регион?

  Черноморският регион е от голямо значение за производството и износа на зърнени култури за останалия свят. При комплексните рискове, с които се сблъсква бизнесът – несигурни и нестабилни пазари, жизненоважна е необходимостта от ефективни инструменти за хеджиране и управление на ценовия риск. Разработените от CME Group Cash Settled фючърси и опции за Черноморска пшеница и царевица предоставят на пазара в този регион ефективни инструменти за управление на ценовия и контрагентен риск.
  CME Group ще покаже как работят тези контракти, тяхната връзка с физическите пазари в Черноморския басейн, ликвидност и участие, както и използването на контрактите.

  Съществува ли ефективен инструмент за хеджиране на зърната в Черноморския регион?
  Ерик Хешам
  CME Group
 • Растителни масла и биогорива

  Растителни масла и биогорива – ще доведе ли ръстът в производството на биогорива по света до спад на глобалните запаси на растителни масла през 2019-2020?

  Растителни масла и биогорива
  Рейно Жисен
  AgriCensus
 • В състояние ли е Русия да запази първото си място сред световните износители на пшеница?

  Руският темп на износ на зърнo е относително задоволителен, но вътрешните цени непрекъснато се поддържат над нивата на експортния паритет, което прави износителите основни губещи. Защо е така и какво ще се случи? В състояние ли е Русия да запази първото си място сред световните износители на пшеница?

  В състояние ли е Русия да запази първото си място сред световните износители на пшеница?
  Дмитрий Рилко
  ИКАР
 • Предизвикателството да избереш правилния момент, ако търгуваш зърно на Балканите

  … С преминаването на жътва 2019 пазарните участници отново са фокусирани върху общото възстановяване на производство на Балканския/Черноморския регион и върху очевидната липса на потребителско търсене като ключов ценови фактор…
  На 4-та конференция Зърнена Академия във Варна ще посоча краткострочните и дългосрочните регионални предизвикателства в Румъния, които биха могли да се видят и на Балканите и ще дискутираме ключовите времеви рамки и проблеми, които могат да са движещи за цените през 2019/2020 .

  Предизвикателството да избереш правилния момент, ако търгуваш зърно на Балканите
  Томас Дийви
  Cerealcom Dolj
Очаквайте Зърнена Академия 2019
Предишни издания: 2018 – Зърнена Академия
Видео от Зърнена Академия 2017