Томас Дийви извежда ключовите предизвикателства пред търговията със зърно на Балканите и Черноморския регион

Новини / ЗЪРНЕНА АКАДЕМИЯ 2019

Нашите лектори в издание 2019

 

“Стопанската 2018/2019 година се доказа като предизвикателна на много фронтове като повечето пазарни участници посочват по-слабото производство като основен двигател на цените през 2018 . Вярвам, че таймингът и запасите бяха най-значимите пазарни фактори, силно подценени обаче и това доведе до пропуснати възможности за фермери и потребители.

С преминаването на жътва 2019, пазарните участници отново са фокусирани върху общото възстановяване на производство на Балканския/Черноморския регион и върху очевидната липса на потребителско търсене, като ключов ценови фактор. Ако пазарните участници, особено крайни потребители/търговци, работят по презумцията за „ комфортни баланси = следват ниски цени “, то тогава те още веднъж поемат риска на самодоволството.

На IV-тата годишна конференция Зърнена Академия във Варна ще посоча краткострочните и дългосрочните регионали предизвикателства в Румъния, които биха могли да се видят и на Балканите и ще дискутираме ключовите времеви рамки и проблеми , които могат да са движещи за цените през 2019/2020.”

лектори 2019

Сподели: