РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрация за Зърнена Академия 2018

Регистрирайте се, като попълните формуляра и ще получите потвърждение в най-кратък срок.
  • Организаторът може да ограничи до определен брой участниците в събитието и си запазва правото, по своя преценка, да откаже регистрации при достигане на този лимит.
  • Всички  Общи Условия за Регистрация
До 14 септември 2018
325 EUR
-10 % за всеки следващ от същата компания

Присъствие на конференцията за 1 участник

Дискусионни панели, лекции и презентации

Комплект с информационни материали на конференцията

Достъп до мобилното приложение на конференцията

Симултанен превод

Обяд, кафе паузи, заключителен коктейл

Срещи с колеги и бизнес партьори

След 15 септември 2018
357 EUR
-10 % за всеки следващ от същата компания

Присъствие на конференцията за 1 участник

Дискусионни панели, лекции и презентации

Комплект с информационни материали на конференцията

Достъп до мобилното приложение на конференцията

Симултанен превод

Обяд, кафе паузи, заключителен коктейл

Срещи с колеги и бизнес партьори